Galerie

De Waterspreeuw (Cinclus cinclus) is een zangvogel. Waterspreeuwen zijn vogels die langs snelstromende rivieren en beken gevonden kunnen worden. In het oosten van België vrij algemeen, maar in Nederland zeldzaam.